Mae’r Wyddfa yn fynydd eiconig sy’n adnabyddus dros y byd i gyd.

Mae Yr Wyddfa yn gartref i gymunedau bywiog, egniol a brithwaith o ffermydd mynydd. Mae'n ased cenedlaethol a hwn yw mynydd mwyaf poblogaidd y DU o ran ymwelwyr, yn denu pobl o bob cwr o Gymru, y DU a ledled y byd. Mae gofalu am yr Wyddfa yn waith cymhleth ac mae cydweithio agos yn hanfodol at gyfer ei wneud yn llwyddiannus. Dyma pam i ni greu Cynllun Partneriaeth at gyfer y mynydd

Yn ddiweddar rydym wedi cwblhau ymgynghoriad terfynol at y cynllun draft, ac yn dilyn cymeradwyaeth gan ein holl bartneriaid fe fydd y Cynllun yn cael ei gyhoeddi. Rydym yn disgwyl i hyn fod yn ystod gaeaf 2017. Os ydych chi wedi ymrwymo i'r cylchlythyr yna byddwn yn rhoi gwybod i chi pan gyhoeddir y Cynllun. Gallwch lawrlytho'r Cynllun isod.