Yma cewch ddarllen holl gylchlythyron cyhoeddedig Partneriaeth Yr Wyddfa a chofrestru ar ein rhestr gyswllt. 

Y NEWYDDION DIWEDDARAF O’R WYDDFA

Cylchthlythyr Hydref 2019

Screen Shot 2019-05-23 at 16.31.14.png

Cafwyd gweithdy hynod gadarnhaol ar yr 20fed o Fehefin yn Llandudno. Gweithdy ydoedd i drin a thrafod posibiliadau datblygu Cynllun Llysgennad Twristiaeth yn ardal Yr Wyddfa. Gwahoddwyd llysgenhadon o gynlluniau sydd ar waith yn barod, a pherchnogion busnes o’r diwydiant twristiaeth yn ardal yr Wyddfa ac fe gafwyd trafodaeth liwgar a difyr dros ben…
Darllen mwy 

055_ffN_0069.jpg

Y rhifyn diwethaf

Rhif #7 

Dyddiad wedi ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghori ar Gynllun Drafft Yr Wyddfa

Cynllun peilot Rhodd Eryri - diweddariad ar gynnydd.

Cronfa grant newydd wedi ei lawnsio gan y Parc Cenedlaethol.

Darllen mwy 


cylchlythyrau'r gorffennol

2016

Rhif #1  – Ein cylchlythyr cyntaf.

Rhif #2  – Casglu data a Swyddog Partneriaethau newydd. 

Rhif #3  – Rhodd Eryri a Goriad Gwyrdd.

Rhif #4  – Arolwg Yr Wyddfa ac amserlen at gyfer cyflwyno Cynllun Yr Wyddfa. 

Rhif #5  – Codi sbwriel, casglu data a cynllun Ceidwad Ifanc. 

Rhif #6  - Cyfarfodydd grwpiau ffocws a diweddariadau ar dywydd y gaeaf.