Yma fe allwch ddal fyny gyda phob cylchlythyr Partneriaeth Yr Wyddfa a chofrestru ar ein rhestr gyswllt. 

 

Y newyddion diweddaraf o'r Wyddfa


Newydddion diweddaraf

Rhif #7 

Dyddiad wedi ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghori ar Gynllun Drafft Yr Wyddfa

Cynllun peilot Rhodd Eryri - diweddariad ar gynnydd.

Cronfa grant newydd wedi ei lawnsio gan y Parc Cenedlaethol.

Darllen mwy 

Rhif #6 

Cyfarfodydd grwpiau ffocws - cynhaliwyd hyn ar feysydd a themau penodol er mwyn ffurfio syniadau a chyfarwyddyd ar gyfer y Cynllun. 

Diweddariadau ar gyflwr tywydd y gaeaf - rhain yn cael eu cynhyrchu yn rheolaidd gan dim wardeinio y Parc Cenedlaethol ar Yr Wyddfa.

Darllen mwy 


cylchlythyrau'r gorffennol

2016

Rhif #1  – Ein cylchlythyr cyntaf.

Rhif #2  – Casglu data a Swyddog Partneriaethau newydd. 

Rhif #3  – Rhodd Eryri a Goriad Gwyrdd.

Rhif #4  – Arolwg Yr Wyddfa ac amserlen at gyfer cyflwyno Cynllun Yr Wyddfa. 

Rhif #5  – Codi sbwriel, casglu data a cynllun Ceidwad Ifanc.