Wrth weithio gyda'n gilydd fel partneriaeth, rydym yn gryfach a fe allwn ofalu'n well am y mynydd.


Partneriaid

Mae'r sefydliadau canlynol yn ffurfio Partneriaeth Yr Wyddfa. Dyma'r prif sefydliadau sydd yn actif yn nhermau rheoli'r mynydd.