Wrth weithio gyda'n gilydd fel partneriaeth, rydym yn gryfach a fe allwn ofalu'n well am y mynydd.

DSC_2245.jpg

Partneriaid

Mae'r sefydliadau canlynol yn ffurfio Partneriaeth Yr Wyddfa. Dyma'r prif sefydliadau sydd yn actif yn nhermau rheoli'r mynydd.