Dyma rai enghreifftiau o'r ffyrdd rydym yn helpu i ofalu am Yr Wyddfa.

tumblr_mjco89cUVY1rkz363o1_1280.jpg

rhodd eryri - cynllun peilot

Mae Eryri yn rhoi lawer i ni... mae angen i ni roi ychydig yn ôl. Mae Rhodd Eryri yn ffordd hawdd i ni gyd roi ychydig o arian i helpu arbed Eryri.

Darganfyddwch fwy

 

tumblr_mlsetsKySj1rkz363o4_1280.jpg

cynllun ceidwaid ifanc

Yn ystod hydref 2016, fe wnaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a'r Bartneriaeth Awyr Agored ymuno er mwyn creu cynllun peilot newydd cyffrous. Roeddem yn chwilio am ddeg o fechgyn a merched ifanc (14-16), brwdfrydig a hunan-gymhellol er mwyn cymryd rhan yn ein cynllun peilot ceidwaid ifanc. Fel rhan o'r tim, cafodd y bobl ifanc yma gyfle i ddysgu ystod eang o sgiliau a fydd yn gymorth iddynt fod yn geidwaid y dyfodol! 

Roedd lle ar y cynllun yn gyfyngiedig i ddeg o bobl ifanc, a roedd yna lawer o gystadleuaeth ar eu cyfer. Roedd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn sefyll allan oherwydd eu brwdfrydedd a'u dymuniad i fod yn ran o'r cynllun a'u cariad at yr awyr agored. 

O ddringo creigiau i sgiliau cadwraeth yn amgylchedd syfrdanol Gogledd Eryri, roedd y sgiliau a ddatblygwyd gan y deg unigolyn yn wych. Roedd ein wardeiniaid arbenigol ac hyforddwyr awyr agored ar gael drwy'r adeg er mwyn eu harwain drwy'r rhaglen.
"Cefais gymaint o hwyl a fe wnes i bethau nad oeddwn erioed wedi'u gwneud o'r blaen. Cefais y cyfle i ddysgu cymaint o sgiliau newydd.”

Partneriaeth Yr Wyddfa - Codi Sbwriel

Litterpick1.png

Pob blwyddyn mae Cymdeithas Eryri yn gweithio ochr yn ochr a'i phartneriaid i gynnal tri diwrnod casglu sbwriel ar Yr Wyddfa. Mae'r tri diwrnod yma'n cael eu trefnu er mwyn targedu sbwriel sydd ar y mynydd a'r bwyntiau allweddol o'r flwyddyn.

·         Caiff y cyntaf ei gynnal ar ddiwedd y gwanwyn gan ganolbwyntio ar sbwriel sydd wedi casglu dros y gaeaf a phenwythnosau gwyl y banc cynnar.

·         Mae'r ail yn cymryd lle yn ystod canol yr haf er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o'n gwaith ac i gadw ar ben y cynnydd yn y sbwriel yn ystod cyfnod prysuraf y flwyddyn.

·         Mae'r trydydd, a'r olaf, diwrnod yn y flwyddyn yn ran o'r 'Real 3 Peaks Challenge Litter Pick'. Fe'i cynhelir ym mis Hydref, a mae'r digwyddiad yn gweld nifer o grwpiau yn mynd i'r afael a holl lwybrau troed Yr Wyddfa gan lanhau y mynydd cyn y gaeaf gyrraedd.

Litter picks 2.png

Fel rhan o'n casgliadau sbwriel, rydym yn casglu data gwerthfawr i'n helpu i gymharu cynnydd ein gwaith, yn ogystal a'n harwain ar ddiwrnodau gwirfoddol y dyfodol. Mae'r data hwn yn cael ei gynhyrchu ar ffurf map gwres. Mae'r map gwres isod yn dangos lleoliad, a dwysedd, y sbwriel ac mae'n gywir hyd at 15 troedfedd. Gellir deall y data yma'n hawdd ac mae'n nodi'n glir y mannau sydd angen ein sylw.

Litterpicks hotspots.png